Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi): Không đánh đổi môi trường, an ninh nguồn nước để phát triển kinh tế
Tiếp tục chương trình của Kỳ họp thứ 6, sáng 26/10, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).