dung túng

Vụ chôn rác thải quy mô lớn: Chủ tịch tỉnh Bình Dương chỉ đạo xử lý, không dung túng sai phạm về môi trường
Ngay sau khi công an kiểm tra, phát hiện khu đất bị sử dụng để chôn lấp rác thải trái quy định ở huyện Phú Giáo, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo rà soát, xác minh và xử lý nghiêm trách nhiệm quản lý Nhà nước của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu đơn vị liên quan đến việc chôn lấp rác thải trái phép.