đường dây nóng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm BCĐ phòng chống tham nhũng cấp tỉnh
Theo báo cáo sau gần 1 năm đi vào hoạt động, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã trực tiếp tiến hành gần 150 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện nhiều sai phạm; kiến nghị xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.