gạo dự trữ quốc gia

Xuất cấp hơn 746 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân Bắc Kạn, Điện Biên dịp giáp hạt
Thực hiện Quyết định số 297/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa có các quyết định giao Cục DTNN khu vực Bắc Thái, Cục DTNN khu vực Tây Bắc xuất cấp hơn 746 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ Nhân dân hai tỉnh: Bắc Kạn, Điện Biên dịp giáp hạt đầu năm 2024.