Xuất cấp 104.524 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân

Minh Anh|29/11/2022 18:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Từ nay đến cuối năm 2022, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai xuất cấp gạo để hỗ trợ các địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục DTNN đã điều hành quyết liệt, chỉ đạo toàn hệ thống ngành Dự trữ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, đặc biệt là xuất cấp kịp thời gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau thiên tai, hỗ trợ giáp hạt, mất mùa, trồng rừng, hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xuất cấp 37.388 tấn gạo hỗ trợ gần 530.000 học sinh học kỳ I năm học 2022-2023.

gao.jpg
Ảnh minh họa

Năm 2022, thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề đến đời sống nhân dân các địa phương. Nhu cầu an sinh xã hội, công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải thiện điều kiện sống ngày càng cao trong khi nguồn lực còn hạn hẹp. Bám sát chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, toàn ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác, đặc biệt là nhiệm vụ xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) hỗ trợ người dân.

Về công tác xuất cấp lương thực DTQG, từ đầu năm đến ngày 25/11/2022, Tổng cục DTNN đã giao các cục DTNN khu vực thực hiện xuất cấp 104.524 tấn gạo DTQG cho các địa phương.

Cụ thể, đến nay, ngành DTNN đã hoàn thành xuất cấp 37.471 tấn gạo DTQG để hỗ trợ người dân và viện trợ nước ngoài, bao gồm: hỗ trợ Tết Nguyên đán 13.959 tấn; hỗ trợ giáp hạt 10.370 tấn; hỗ trợ mưa lũ 3.738 tấn gạo; hỗ trợ cứu đói mất mùa 432 tấn gạo; hỗ trợ dự án trồng rừng cho các tỉnh (Bắc Kạn, Thanh Hóa) 6.903 tấn; hỗ trợ chống dịch COVID-19 là 1.869 tấn gạo và viện trợ nước ngoài 200 tấn gạo cho Philippines để khắc phục hậu quả mưa bão.

Sau khi hoàn thành xuất cấp 29.664 tấn gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II của năm học 2021-2022, Tổng cục DTNN đã giao các cục DTNN khu vực xuất cấp 67.052 tấn gạo DTQG để hỗ trợ học sinh, gồm: học kỳ II năm học 2021-2022 là 29.664 tấn gạo; xuất cấp 37.388 tấn gạo hỗ trợ gần 530.000 học sinh của 42 tỉnh, thành phố học kỳ I năm học 2022-2023. Trong đó, tổng cục đã có quyết định điều chỉnh xuất gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 tại các cục DTNN khu vực: Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên. Tiến độ xuất gạo đến ngày 25/11/2022 là hơn 26.171 tấn /37.555 tấn. Số gạo còn lại triển khai xuất cấp đến 31/12/2022.

Số lượng hàng DTQG đã xuất cấp đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng và phân bổ đúng đối tượng, vận chuyển kịp thời đến các địa phương được cứu trợ, hỗ trợ góp phần giúp đồng bào vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất cấp 104.524 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân