Bắc kạn

Xuất cấp 104.524 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân
Từ nay đến cuối năm 2022, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai xuất cấp gạo để hỗ trợ các địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.