Giá trị của đất ngập nước: Tại sao đất ngập nước là trung tâm của các giá trị dịch vụ sinh thái?

(Moiruong.net.vn) – Trong một ấn phẩm khoa học mới của UNU – INWEH với chủ đề về tính đa chức năng của đất ngập nước và vấn đề giảm thiểu ô nhiễm vùng đất ngập nước tự nhiên và nhân tạo nhằm đưa ra những cách nhìn độc đáo về cách thức quy hoạch và quản lý hệ sinh thái hướng tới tăng giá trị của các vùng đất ngập nước từ các giải pháp dựa vào thiên nhiên.

Sách về tính đa chức năng của vùng Đất ngập nước

Mối quan tâm của thế giới về hệ sinh thái đất ngập nước ngày càng tăng mạnh với cộng đồng thế giới, đặc biệt là lưu ý đến các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giải quyết vấn đề ô nhiễm đất và suy thoái nguồn nước tạo nguồn lực cho sinh kế cho người dân ở địa phương và tiềm năng đóng góp cho các mục tiêu bền vững liên quan đến tài nguyên nước.

Ấn phẩm là nội dung tổng hợp về toàn bộ các cơ hội và thách thức liên quan đến việc sử dụng các vùng đất ngập nước tự nhiên và nhân tạo để giảm thiểu ô nhiễm, đồng thời giữ được các chức năng sinh thái khác của hệ sinh thái phức tạp này.

2/3 vùng đất ngập nước tự nhiên của thế giới biến mất kể từ năm 1900

Phạm vi địa lý và chuyên đề của cuốn sách bao gồm các rừng ngập mặn ven biển ở các hệ sinh thái nhiệt đới đến các vùng đất ngập nước trên lãnh thổ Bắc Cực thuộc Canada cùng với các phần, chương mô tả đặc điểm đa chức năng của vùng đất ngập nước tự nhiên và nhân tạo ở các vùng đô thị, nông thôn và vùng sâu vùng xa của thế giới.

Những vùng đất ngập nước có ý nghĩa quan trọng không chỉ với sự tồn tại và phát triển của các đô thị mà còn đối với cả nguồn thức ăn và đời sống, sinh kế con người. Đất ngập nước là vùng cung cấp nguồn nước ngầm và nước mặt cho khu vực xung quanh nó đồng thời cũng là vùng thoát nước, chống lũ và điều hòa giảm ô nhiễm môi trường nước một cách tự nhiên. Ngoài ra, nhiều dịch vụ về nước như giải trí, du lịch, cung cấp nguồn thực phẩm cho địa phương, tạo nên nguồn sinh kế cho vùng nông thôn và đô thị trong khu vực.

Theo Dwrm