giải pháp

“Đến năm 2050, các đại dương có thể chứa nhựa nhiều hơn cá”
Đó là thông điệp mà ông Phan Quốc Huy – Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Biển và Hải đảo đưa ra trong tham luận được trình bày tại Diễn đàn Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương: Trách nhiệm và hành động của Thanh niên, diễn ra ngày 28/2 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).