giao thông đường thủy

El Nino khiến nhiều tuyến vận tải đường thủy trên thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Hiện tượng El Nino gây ra các hình thái thời tiết cực đoan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thống vận tải đường thủy do tình trạng hạn hán khiến cho mực nước giao thông đường thủy đang ngày càng xuống thấp.