giao thông đường thủy

Tiền Giang nạo vét vùng nước đường thuỷ nội địa, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ
UBND tỉnh Tiền Giang giao Sở GTVT tỉnh phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Cai Lậy, Cái Bè và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt quá trình thực hiện dự án, đảm bảo mục tiêu thông luồng và kịp thời ngăn chặn sai phạm theo thẩm quyền.