Hà Nam: Nước sông Nhuệ – Đáy ô nhiễm môi trường báo động cấp 2

(Moitruong.net.vn) – Ngày 16/3, Sở TN&MT Hà Nam đã phát đi thông báo tình hình ô nhiễm nước sông Nhuệ – Đáy báo động cấp 2 theo quy định bảo vệ môi trường của UBND tỉnh Hà Nam.

ssong

Ngã ba sông Nhuệ – Đáy tại Hà Nam

Sở TN&MT Hà Nam cho biết, hiện nay, nước thải từ Hà Nội đang đổ về sông Nhuệ. Lúc 8 giờ 00 phút ngày 15/3, nước tại cống Nhật Tựa có màu xám đen, mùi hôi. Trung tâm Quan trắc TN&MT đã lấy và phân tích mẫu nước tại cống Nhật Tựu. 

Kết quả, nồng độ chất ô nhiễm như: Amoni là 22,6 mg/L-N, vượt 75,3 lần; ôxy hoà tan là 1,44 mg/L, nhỏ hơn 3,47 lần giới hạn cho phép loại A2 theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp). Cống Nhật Tựu đang đóng và sẽ mở trong thời gian tới, do đó, nước sông Đáy có khả năng sẽ bị ô nhiễm.

Để hạn chế thiệt hại cho nhân dân, Trung tâm Quan trắc TN&MT đề nghị UBND các huyện, thành phổ kịp thời thông báo cho các xã, phường, thị trấn ven sông Nhuệ, sông Đáy, sông Duy Tiên có biện pháp phòng ngừa để hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thủy sản; Công ty CP nước sạch Hà Nam bố trí trực theo dõi bơm nước, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

Minh Anh

Chia sẻ