Ô nhiêm môi trường

Nguy cơ ô nhiễm môi trường do dịch bệnh gia súc, gia cầm tăng, Thủ tướng có văn bản chỉ đạo
Trước nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân do dịch bệnh trên gia súc, gia cầm xuất hiện trên 40 tỉnh, thành phố có chiều hướng gia tăng mạnh trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo.