Ô nhiêm môi trường

Quảng Trị còn 10 cơ sở gây ô nhiễm môi trường chưa được xử lý triệt để
Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, hiện còn 10 cơ sở ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong Nhân dân chưa được xử lý triệt để (bãi rác, bệnh viện, chợ, kho thuốc BVTV tồn lưu...).