Hà Nam: Sông Nhuệ, sông Đáy ô nhiễm báo động cấp 2

– Những ngày gần đây, nguồn nước của sông Nhuệ, sông Đáy tại Hà Nam đã bị ô nhiễm báo động cấp 2 theo quy định bảo vệ môi trường.

>>> Yên Phong (Bắc Ninh): Kinh hoàng con đường mang tên rác thải

>>> Hà Tĩnh: Người dân lại dựng rạp chặn cổng nhà máy xử lý rác thải vì quá ô nhiễm

Hệ thống sông Nhuệ, sông Đáy tại Hà Nam đang bị ô nhiễm nghiêm trọng

Sở TN-MT tỉnh Hà Nam cho biết, hiện nước thải từ Hà Nội đang đổ về sông Nhuệ, sông Đáy. Ghi nhận tại cống Nhật Tựu (huyện Kim Bảng), nước có màu đen, mùi hôi thối. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở TN-MT tỉnh Hà Nam) đã lấy và phân tích mẫu nước tại các vị trí trên, nồng độ các chất ô nhiễm như sau:

Tại cống Nhật Tựu, nồng độ Amoni là 10,50 mg/L-N, vượt 35 lần; ôxy hoà tan là 1,26 mg/L, nhỏ hơn 3,97 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2 (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp).

Tại cống Ba Đa, nồng độ Amoni là 6,87 mg/L-N, vượt 22,90 lần; ôxy hoà tan là 2,08 mg/L, nhỏ hơn 2.40 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2.

Để hạn chế thiệt hại cho người dân, trung tâm đề nghị UBND các huyện, TP kịp thời thông báo cho các xã, phường, thị trấn ven sông Nhuệ, sông Đáy có biện pháp phòng ngừa, hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thuỷ sản. Chi cục Thủy lợi Hà Nam xem xét để bố trí lịch cấp nước cho SX nông nghiệp. Cty CP Nước sạch Hà Nam bố trí trực theo dõi bơm nước, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân.

Hoàng Linh (T/h)