Hà Nội: Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân vùng ảnh hưởng môi trường Sóc Sơn

Moitruong.net.vn

– Hơn 6.000 đối tượng Nhân dân vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 0 – 1.000m từ Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, Bảo hiểm xã hội huyện Sóc Sơn đã phối hợp với Phòng LĐ,TB&XH huyện rà soát, thống kê, tiến hành cấp thẻ bảo hiểm miễn phí cho các đối tượng được hưởng trợ cấp.

Theo đó, qua rà soát, thống kê phòng LĐ,TB&XH huyện Sóc Sơn cho biết, đơn vị xác định có tổng số có 6.268 đối tượng Nhân dân vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 0 – 1.000m từ Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Trong đó, xã Nam Sơn 1.885 thẻ, xã Bắc Sơn 3.345 thẻ, xã Hồng Kỳ 1.038 thẻ. Theo đó, riêng năm 2020, ngân sách TP Hà Nội chi hỗ trợ thực hiện công tác này là hơn 5 tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện công văn số 5148/UBND-ĐT ngày 27/10/2020 của UBND TP Hà Nội về việc chỉ đạo xử lý khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành an toàn cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, sau khi thống nhất với Sở Y tế, huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với UBND 3 xã: Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ kiểm tra, rà soát, lập danh sách các hộ dân sống tại lô 1 ven đường 35 cần được mua thẻ bảo hiểm y tế.

Theo đó, tổng số người cần được hỗ trợ cấp thẻ là 2.118 người. Trong đó, xã Hồng Kỳ 1.404 người và xã Nam Sơn 714 người. Ngoài ra còn có 5.280 người sống ở cụm dân cư ven đường 35 thuộc xã Nam Sơn, Hồng Kỳ và 2.295 người của xã Bắc Sơn gần ô 1.2 của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn sau khi đưa vào sử dụng cuối năm 2020 cần hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế.

Trên cơ sở rà soát và nhu cầu, nguyện vọng của người dân vùng ảnh hưởng môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, UBND huyện đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ban ngành nghiên cứu xác định mức độ ảnh hưởng môi trường, từ đó có cơ sở đề xuất hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân bị ảnh hưởng về lâu dài.

Mai Anh (T/h)