Hà Nội: Chọn nhà thầu sửa chữa, bảo dưỡng con đường gốm sứ ven sông Hồng

(Moitruong.net.vn) – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, bảo dưỡng con đường gốm sứ ven sông Hồng.

Cụ thể, dự án bao gồm 04 gói thầu với tổng giá trị 2.572 triệu đồng, bao gồm: Toàn bộ phần xây lắp của dự án; Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp; Giám sát thi công gói thầu xây lắp; Bảo hiểm công trình.

UBND TP giao chủ đầu tư là Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về nội dung trình duyệt (bao gồm cả tính chính xác về số lượng và chất lượng) theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định có liên quan của pháp luật.

Trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát toàn bộ các điều kiện phải tuân thủ đối với hợp đồng trọn gói, kiểm tra, xác định giá gói thầu theo đúng quy định tại Điều 62 Luật Đấu thầu năm 2013, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các quy định liên quan.

Triển khai lựa chọn nhà thầu, giám sát việc thực hiện các gói thầu tuân thủ đúng các quy định của Luật Đấu thầu và Luật Di sản văn hóa; chỉ đạo, giám sát các nhà thầu thực hiện đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện của các gói thầu.

T.Anh (T/h)