Hà Nội: Đặt ra 24 chỉ tiêu Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030

Moitruong.net.vn

– Từ nay đến năm 2025, TP. Hà Nội đặt ra chỉ tiêu tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên tổng số trẻ em dưới 1% và duy trì đến năm 2030, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật Trẻ em được chăm sóc, trợ giúp bằng nhiều hình thức khác nhau vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030.

Ngày 3/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030. Kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và đất nước; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Về mục tiêu phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em, TP. Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 đạt 85% tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em, và 90% vào năm 2030; tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi đạt 90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030…

Hà Nội đặt mục tiêu 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trợ giúp vào năm 2025

Trong Kế hoạch, UBND TP Hà Nội đặt ra 4 mục tiêu, với 24 chỉ tiêu cụ thể. Về mục tiêu phát triển toàn diện trẻ em, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ em đặt ra 7 chỉ tiêu, trong đó, tỷ lệ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi đạt 85% vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vaccine đạt ít nhất 97% vào năm 2025 và ít nhất 98% vào năm 2030, 98% trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine vào năm 2030…

Mục tiêu bảo vệ trẻ em, TP đặt ra chỉ tiêu: 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trợ giúp bằng nhiều hình thức khác nhau vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030. Phấn đấu 100% trẻ em gặp thiên tai, thảm họa được cứu trợ, hỗ trợ kịp thời. Trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh đạt 98,5% vào năm 2025, phấn đấu 100% vào năm 2030.

Đối với mục tiêu về giáo dục, văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em, TP phấn đấu tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100% vào năm 2025 và duy trì đến năm 2030; 100% trường học có văn phòng tư vấn và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho trẻ em vào năm 2025. Tỷ lệ trường học có cơ sở hạ tầng, tài liệu học tập phù hợp với học sinh, sinh viên khuyết tật đạt ít nhất 55% vào năm 2025 và 60% vào năm 2030; tỷ lệ trẻ em khuyết tật có nhu cầu học tập được tiếp cận giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ phục hồi chức năng phù hợp đạt 80% vào năm 2025 và đạt 90% vào năm 2030…

Phấn đấu 85% trẻ em được nâng cao kiến thức, năng lực về quyền tham gia của trẻ em vào năm 2025 và 90% vào năm 2030. Trẻ em từ 11 tuổi trở lên được tham gia vào các mô hình, hoạt động thức đẩy quyền tham gia của trẻ em đạt 30% vào năm 2025 và 40% vào năm 2030.

Để thực hiện kế hoạch, UBND TP. Hà Nội đề ra những giải pháp như xây dựng một số cơ chế chính sách đặc thù cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố. Nghiên cứu xây dựng mạng lưới, mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, tăng cường công tác truyền thông, quảng bá về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em (111), các dịch vụ của Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội (điện thoại 02433.525.662) để mọi người dân và trẻ em liên hệ khi có nhu cầu cần được tư vấn, can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em hoặc thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, vi phạm quyền trẻ em…

Minh Anh 

Chia sẻ