Hà Nội: Đề xuất giảm giá nước cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Moitruong.net.vn

– UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn về việc hỗ trợ để giảm giá nước sạch sinh hoạt cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài chính về việc hỗ trợ để giảm giá nước sạch sinh hoạt cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, UBND thành phố hoan nghênh và khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nước sạch chủ động, tích cực ủng hộ và triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ trương của UBND thành phố về việc tháo gỡ khó khăn cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, với tinh thần cùng chung tay chống dịch Covid-19.

Ảnh minh họa

UBND thành phố thống nhất đề xuất của các đơn vị cấp nước. Cụ thể, hỗ trợ để giảm giá 100% cho một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gồm: Các cơ sở cách ly, khám chữa bệnh tập trung bệnh nhân mắc và nghi mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố; các hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo quy định của thành phố Hà Nội), ở mức sinh hoạt 1 (tối đa 10m3/hộ gia đình). Thời gian thực hiện trong 3 tháng (4, 5, 6) và sẽ được hỗ trợ để giảm giá tương ứng tại các kỳ hóa đơn tiếp theo. Nguồn kinh phí hỗ trợ do các doanh nghiệp cấp nước tự bảo đảm, ngân sách không cấp bù.

Về việc trên, UBND các quận, huyện, thị xã cung cấp danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các đơn vị cấp nước; tuyên truyền, khuyến khích các đơn vị cấp nước trên địa bàn hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội.

Minh Anh