Hà Nội: GRDP năm 2019 ước tăng 7,46%, cao nhất trong 4 năm

Moitruong.net.vn

– Năm 2019, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,46%. Đây là mức tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây, đạt kế hoạch đề ra, cao hơn mức tăng GDP của cả nước (6,8%).

Theo TTXVN