Hà Nội: Sắp xếp cơ quan báo chí gắn với tinh giản biên chế

05/04/2016 11:56

(Moitruong.net.vn) – Văn phòng UBND TP vừa truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp tập thể UBND TP về Đề án Quy hoạch sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Hà Nội đến năm 2025 theo Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
tải xuống (2)
Theo đó, việc quy hoạch sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Hà Nội đến năm 2025 thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương về giảm đầu mối, gắn liền với cải cách hành chính, giảm biên chế; giữ nguyên Báo An ninh Thủ đô và Báo Quốc phòng Thủ đô; có các tạp chí chuyên ngành để nâng cao chất lượng nội dung thông tin khoa học, nghiên cứu; khuyến khích các tạp chí phục vụ nhu cầu xã hội, đáp ứng yêu cầu thị trường, tự chủ về tài chính.Chủ tịch UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị chủ trì dự thảo Đề án đánh giá cụ thể tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí hiện nay như nội dung thông tin, nhân sự, kinh phí… tiếp tục hoàn thiện nội dung Đề án. Trong đó, cần nêu rõ quan điểm của Sở Thông tin và Truyền thông trong việc giảm đầu mối các báo và tạp chí, làm rõ sự cần thiết phải thực hiện quy hoạch sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025.

Đặc biệt, cần đề xuất phương án sắp xếp các cơ quan báo chí, trước mắt là giai đoạn chuyển tiếp và sau đó là thực hiện theo Đề án Quy hoạch của Trung ương; đánh giá, phân tích hiệu quả trước và sau khi thực hiện sắp xếp, có lộ trình để các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí chủ động sắp xếp, gắn với cải cách hành chính và tinh giản biên chế, báo cáo UBND TP.

(Theo ANTĐ)
   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Sắp xếp cơ quan báo chí gắn với tinh giản biên chế