Hạ tầng

Việt Nam cần đầu tư khoảng 9 tỷ USD đến năm 2030 cho hạ tầng cấp thoát nước
Theo số liệu từ báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) cho hay, Việt Nam cần đầu tư khoảng 9 tỷ USD đến năm 2030 cho hạ tầng cấp thoát nước, bao gồm việc cung cấp đủ nước sạch cho người dân và thoát nước, xử lý nước thải.