Hải Phòng

Hải Phòng: Định hướng phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam trở thành khu kinh tế sinh thái, tuần hoàn
Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng có tổng diện tích 20.000 ha, nằm trên địa bàn bao gồm một phần quận Đồ Sơn và một phần các huyện: An Lão, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo.