Hải Phòng: Tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid – 19

Moitruong.net.vn

– UBND Hải Phòng tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống COVID – 19, trong đó bao gồm cả việc xử lý chất thải y tế để ngăn chặn nguy cơ lây lan.

Để thực hiện tốt mục tiêu kép trong công tác bảo vệ môi trường UBND thành phố Hải Phòng ban hành công văn số 4988/UBND-VX về việc quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo, tổ chức phổ biến, hướng dẫn các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú thực hiện phân loại, thu gom chất thải lây nhiễm trong phòng, chống Covid-19 theo đúng quy định.

Ảnh minh họa

Chỉ đạo cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện công tác khử trùng, xử lý môi trường ổ dịch, thực hiện thu gom các loại chất thải phát sinh từ phòng cách ly của người mắc hoặc nghi mắc Covid-19 đối với cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú và chuyển về cơ sở y tế để xử lý hoặc thuê xử lý như đối với chất thải lây nhiễm. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý chất thải y tế trong phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo việc tổ chức vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn, đảm bảo kịp thời theo quy định. Hướng dẫn các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo đúng quy định; Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch; Chủ trì, cùng Sở Y tế xây dựng phương án xử lý chất thải y tế đáp ứng với từng cấp độ dịch, báo cáo UBND TP.

Mai Anh