chống dịch Covid-19

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường quản lý chất thải y tế trong phòng chống dịch Covid-19
Moitruong.net.vn – Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế, chất thải trong phòng chống dịch COVID-19.