chống dịch Covid-19

Sáng nay, Quốc hội thảo luận về điều chỉnh vốn vay và chuyển nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng nay, ngày 09/01, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận về điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương; Việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021…