hành động vì khí hậu

Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu năm 2022
Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vừa công bố báo cáo đặc biệt “Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu năm 2022”. Đây là tác phẩm do 24 tác giả trẻ tiêu biểu trên cả nước soạn thảo dựa trên việc nghiên cứu hơn 130 sáng kiến và dự án khí hậu do thanh niên khởi xướng, thực hiện.