Hồ chí minh

TP Hồ Chí Minh sẽ xây dựng lò đốt rác phát điện 700 triệu USD
Dự án thiết kế có thể tiếp nhận và xử lý 40.000 tấn rác/ngày với tổng vốn đầu tư 700 triệu USD, trong đó giai đoạn 1 là 450 triệu USD.