Hồ chí minh

Lời giải nào cho bài toán cung ứng, sử dụng nước sạch tại TP. Hồ Chí Minh?
Vào mùa khô, việc cung ứng nước sạch ở TP.HCM đang đối mặt với không ít thách thức; trong đó có tình trạng nhiễm mặn ở các dòng sông do biến đổi khí hậu.