hồ chứa

Đà Nẵng: Ngăn chặn xả thải vào các kênh, hồ chứa
Thời gian qua, tại một số hồ trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện tình trạng cá chết bất thường, nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm. Các đơn vị chức năng đang chủ động theo dõi, xử lý vấn đề xả thải ra các kênh, hồ chứa, tránh các sự cố môi trường.