hồ Kẻ Gỗ

Hà Tĩnh: Khánh thành đền thờ Anh hùng - Liệt sĩ tại hồ Kẻ Gỗ
UBND huyện Cẩm Xuyên, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và Tạp chí Đầu tư Tài chính vừa tổ chức lễ Khánh thành đền thờ anh hùng liệt sỹ tại hồ Kẻ Gỗ tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh sau hơn 1 năm khởi công xây dựng.