hỗ trợ kinh phí

Hà Nội hỗ trợ kinh phí bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp
Trong năm 2024-2025, UBND TP Hà Nội sẽ hỗ trợ kinh phí cho các huyện thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, nhằm cải thiện chất lượng môi trường thành phố, giảm phát thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp.