hỗ trợ tài chính

Liên hợp quốc kêu gọi hỗ trợ Châu Phi chống biến đổi khí hậu
Châu Phi đang phải hứng chịu một số tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu, song lục địa này chỉ nhận được khoảng 12% ngân sách cần thiết để đối phó với các thiên tai.