học sinh

[Góc nhìn tuần qua] “Kế hoạch nhỏ” nhưng là “áp lực lớn” của phụ huynh học sinh
Nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình với việc triển khai kế hoạch nhỏ nhằm mục đích rèn cho học sinh thói quen gọn gàng và tiết kiệm giấy. Tuy nhiên, việc nộp kế hoạch nhỏ là hoạt động tự nguyện, không nên ép buộc, đặc biệt là áp dụng hình phạt đối với học sinh là không hợp lý.