học sinh

Liên hợp quốc cảnh báo vấn nạn khai thác cát quá mức trên toàn cầu
Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) công bố báo cáo cho biết, khoảng 6 tỷ tấn cát đang được khai thác từ biển và đại dương trên thế giới mỗi năm. Theo đó, việc khai thác quá mức tài nguyên cát sẽ gây hại cho môi trường.