Học sinh Việt Nam

Học sinh Việt Nam giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế với số điểm tuyệt đối
Sáu học sinh Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) 2022 đều giành huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.