Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Độc đáo tục tắm lá mùi vào chiều 30 Tết
Từ xa xưa, người Việt đê cú tục tắm nước lè mùi chiều cuối năm để gột rửa, xua đi những điều khûng may mắn của năm cũ, đún năm mới với khởi đầu tốt đẹp hơn.