Hội nghị Cụm thi đua các tổ chức thành viên lĩnh vực y tế

Moitruong.net.vn

– Sáng nay (17/9) tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cụm thi đua các tổ chức thành viên lĩnh vực y tế đã tổ chức Hội nghị Cụm thi đua các tổ chức thành viên lĩnh vực y tế.

VIDEO: Hội nghị Cụm thi đua các tổ chức thành viên lĩnh vực y tế 2019

Tham dự hội nghị có PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên – Chủ tịch Tổng Hội y học Việt Nam, Trưởng cụm thi đua, GS.TS Lê Vũ Anh – Chủ tịch Hội y tế công cộng, Phó cụm thi đua và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên cho biết, việc thi đua trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân là để lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019-2024.

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên – Chủ tịch Tổng Hội y học Việt Nam, Trưởng cụm thi đua

Tại Hội nghị, thay mặt Hội y tế công cộng, bà Nguyễn Lương Hiền – Chánh văn phòng Hội đã báo cáo dự thảo kế hoạch công tác thi đua – khen thưởng cụm thi đua các tổ chức thành viên lĩnh vực y tế.

Bà Nguyễn Lương Hiền – Chánh văn phòng Hội y tế công cộng đã báo cáo dự thảo kế hoạch công tác thi đua – khen thưởng cụm thi

Cụ thể, các tổ chức thành viên lĩnh vực y tế thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014 – 2019, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đồng thời cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước bằng công việc cụ thể là học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, Đảng viên, nhân viên, người lao động các đơn vị về vị trí tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Thi đua – Khen thưởng, động viên khen thưởng kịp thời, chính xác các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ. Phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến.

Các phong trào thi đua được phát động và tổ chức từ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ, phần việc cụ thể, đọng viên được cán bộ, nhân viên, người lao động năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và kỷ luật công vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong đó tập trung thực hiện tốt 5 nội dung công tác trọng tâm năm 2019 đó là:

– Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

– Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

– Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

– Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân.

– Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cuối buổi Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Thu Hà – Thế Đoàn