Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang

Tổ chức kết nạp Hiệp Hội Nước sạch Hiệp Hòa là thành viên Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang
Chiều ngày 1/3/2024 Hiệp Hội nước sạch Hiệp Hòa trang trọng tổ chức gặp mặt đầu xuân và đón nhận trao quyết định là thành viên Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Bắc Giang.