Huy chương Vàng

Đội tuyển Việt Nam giành 4 huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế
Bốn học sinh Việt Nam cùng giành huy chương vàng ở kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO) 2022, theo kết quả được ban tổ chức công bố ngày 18/7.