huyện Anh Sơn

Anh Sơn (Nghệ An) cảnh báo nguy cơ núi lở đe dọa dân cư
Huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An hiện có khá nhiều điểm nguy cơ sạt lở núi, đe doạ an toàn tính mạng và tài sản nhân dân. Hiện địa phương đang triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro.