huyện kim bôi

Hòa Bình xây dựng môi trường giáo dục xanh ở huyện Kim Bôi
Thời gian qua, cùng với đẩy mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà, ngành Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã chú trọng xây dựng môi trường giáo dục xanh, an toàn, sáng tạo và hiệu quả.