huyện Nông Sơn

Quảng Nam: Huyện Nông Sơn phát động phong trào toàn dân tự trang bị bình chữa cháy tại nhà
Các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động gương mẫu tự trang bị cho gia đình mình ít nhất 1 bình chữa cháy.