huyện Nông Sơn

Quảng Nam: Tỷ lệ che phủ rừng ở huyện Nông Sơn đạt 66,47%
Nhờ tập trung trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng, quản lý, bảo vệ, chăm sóc rừng trồng và rừng dự án, đặc biệt chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô. Tỷ lệ che phủ rừng của huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam đạt 66,47%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 95%.