huyện Thạch Thất

Chùa Tây Phương được công nhận là điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2475/QĐ-UBND, công nhận điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương.