huyện vùng cao

Hòa Bình: nhiều hộ dân ở Đà Bắc khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt
Nhiều con suối cạn dòng do thiếu mưa trong thời gian gần đây khiến nhiều hộ dân ở huyện vùng cao Đà Bắc thiếu nước sinh hoạt và sản xuất trầm trọng.