[Infographic] 20% khí nhà kính được kiểm soát qua sáng kiến định giá carbon

Moitruong.net.vn

– Hiện có khoảng 20% lượng khí nhà kính toàn cầu được kiểm soát nhờ các sáng kiến định giá khí thải carbon. 

Theo TTXVN