khí thải carbon

Khí thải carbon từ nhiên liệu hóa thạch năm nay có thể đạt mức cao kỷ lục
Theo Báo cáo Ngân sách Carbon Toàn cầu của các nhà khoa học từ trên 90 tổ chức, lượng khí thải carbon trên toàn cầu từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch có thể cao kỷ lục trong năm nay, khiến biến đổi khí hậu diễn ra nhanh hơn và gây thêm các hiện tượng thời tiết cực đoan.