[Infographic] Cả nước có 779 cơ quan báo chí

Moitruong.net.vn

– Tính tới ngày 31/12/2020, cả nước có 779 cơ quan báo chí, 21.132 nhà báo.

Theo TTXVN