[Infographic] Đường di chuyển của thủy ngân trong môi trường

Moitruong.net.vn

– Thủy ngân rất dễ bay hơi, phát tán vào không khí có thể gây độc người bị phơi nhiễm, hoặc theo mưa ngấm vào đất, nước, hại cho người và sinh vật.

Theo Vnexpress