[Infographic] EST12 – Diễn đàn quốc tế về GTVT & môi trường có gì đặc biệt?

Moitruong.net.vn

– Thông tin toàn cảnh Diễn đàn liên chính phủ về GTVT bền vững và môi trường châu Á (EST12) từ ngày 28-30/10 tại Hà Nội.

Theo Baogiaothong