[Infographic] Giáo dục thời 4.0 thay đổi như thế nào?

Moitruong.net.vn

– Cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ làm biến chuyển sâu sắc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế… mà còn làm thay đổi rõ rệt cách vận hành của hệ thống giáo dục.

Theo TTXVN