[Infographic] Từ 1/7/2020 lương cơ sở và mức đóng bảo hiểm tăng thế nào?

Moitruong.net.vn

– Từ ngày 1/7/2020, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Mức tăng trên sẽ có sự tác động mạnh tới nhiều chính sách về lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hướng có lợi cho người lao động.  

Theo Laodongthudo