BHYT

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2023
Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước; mức thu lệ phí cấp giấy phép lái xe qua mạng; nhiều đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình... là những quy định mới có hiệu lực từ tháng 12/2023.