[Infographics] 2 tháng, xuất khẩu nông-lâm-thủy sản đạt 6,17 tỷ USD

Moitruong.net.vn

– Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hai tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 6,17 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm 2021 ước đạt gần 11 tỷ USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 6,17 tỷ USD, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2020; nhập khẩu ước khoảng 4,8 tỷ USD, tăng 13,6%; xuất siêu khoảng 1,37 triệu USD, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo TTXVN