Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Bạc Liêu: Triển khai phương án ứng phó loại hình thiên tai theo từng cấp độ
Bạc Liêu là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng và thiệt hại bởi thiên tai gây ra. Vì vậy, tỉnh đã và đang xây dựng, triển khai Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2022 với kịch bản ứng phó theo từng cấp độ.