[Infographics] 4 công nghệ số tiêu biểu thúc đẩy chuyển đổi số

Moitruong.net.vn

– Bốn công nghệ số tiêu biểu thúc đẩy chuyển đổi số gồm trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và điện toán đám mây.

Theo TTXVN